Tổng tiền cho vay

65,000,000

Tổng số người vay

7

Tổng số người cho vay

4

Danh sách đơn xin vay mới trên toàn hệ thống


STT
Khách hàng
Khu vực
Số tiền
Thời gian tạo
Giá bán

Mô hình hoạt động

Đăng ký vay
1

Đăng ký vay

Hoàn tất thông tin
Kết nối
2

Kết nối

Kết nối đến người cho vay
Xét duyệt
3

Xét duyệt

Nhận kết quả nhanh chóng
Nhận tiền
4

Nhận tiền

Tiền được giải ngân

Hỗ trợ khách hàng